HOE KAN U ZO SNEL MOGELIJK ‘BACK IN BUSINESS’ ZIJN NA EEN SCHADE?

Een degelijke brandverzekering is voor elke onderneming een evidentie. 

Ons patrimonium hebben we met jarenlange inspanningen en investeringen opgebouwd en dit moet natuur- lijk op een correcte manier beschermd worden. Dus voor de materiële schade aan dit patrimonium hebben we toch allemaal een brandverzekering afgesloten.

Tussen de brand en de heropbouw  ligt echter een moeilijke periode want naast de materiële schade na een brand is de kans groot dat er ook serieuze economische en commerciële schade zal zijn. Een vermindering of tijdelijke stopzetting van uw activiteiten zal altijd financiële gevolgen hebben. Stel dat u tijdelijk een ander onderkomen voor uw activiteiten moet zoeken om de continuïteit te waarborgen. Dit brengt extra kosten met zich mee.

Tijd is op dat moment uw grootste vijand. Een brand kan uw financiële draagkracht zeer snel onderuit halen, met alle gevolgen van dien.

Heeft u hiervoor een dekking bedrijfsschade afgesloten? Welke  dekking hoor ik u zeggen?

Wat heb ik aan dergelijke bijkomende dekking?

Deze verzekert het winstverlies en de vaste kosten van een onderneming en dekt eventuele bijkomende kosten die gemaakt werden om de schade te beperken. En dus ook kosten die u moet maken om verder te kunnen ondernemen.

Ze beschermt u dus tegen de financiële gevolgen van een verzekerde materiële schade. Ze kan u zelfs redden van een mogelijk faillissement.

Het bedrag dat wordt uitgekeerd kan forfaitair bepaald zijn en een vaste dagvergoeding zijn ofwel kan deze gebaseerd worden op de resultaten- rekening van de onderneming.

De verzekering bedrijfsschade wordt ook wel de levensverzekering van de onderneming genoemd.

Hoe groot of hoe klein de onderneming ook is, bijna elke onderneming heeft baat bij dergelijke verzekering.

Zo’n verzekering is maatwerk en u kan zich dus best laten adviseren door ons kantoor om uw situatie te analyseren zodat u een adequate bedrijfsschade- verzekering hebt in de toekomst.