Jacky Van Raemdonck is sinds 1978 werkzaam bij de zaak. Hij heeft zijn attest van verzekeringsmakelaar behaalt in het toenmalige CMO te Sint-Niklaas en zijn attest van Immobiliënmakelaar in het CMO te Borgerhout. Alhoewel men “allround” moet zijn in de werking van een makelaarskantoor, heeft hij zich gespecialiseerd in de behandeling van schadedossiers.

Welke is de belangrijkheid van de afhandeling van een schadedossier?

Voor de klant zal de toepassing van het aan hem verkocht verzekeringsproduct in realiteit omgezet worden. Uiteraard is het voor de klant cruciaal of zijn/haar schadegeval onder de dekking van de polis valt, en in hoever dit met de nodige vlotheid kan behandelt worden.

Welke zijn de elementen welke invloed hebben op een vlot schadebeheer?

Vooraleerst dienen we de uitsplitsing te maken wat betreft een autoschade of een varia-schade (brand, familiaal, ….).
Een autoschade begint bij de klant zelf op de plaats van het ongeval. Indien de partijen onderling overeen komen en een duidelijk aanrijdingsformulier invullen, is reeds de basis gelegd voor een vlot schadebeheer, Indien er geen overeenkomst kan bereikt worden, of er zijn gekwetsten bij betrokken, dient men de politie te contacteren voor een PV te laten opstellen. Indien inzage van het strafdossier noodzakelijk is, zijn lange- re wachttijden van toepassing. Verdere behandeling van het dossier gebeurt op ons kantoor en is afhankelijk van de ge- leverde documenten, onderschreven dekkingen en bij welke verzekeraar het contract is afgesloten.

Een variaschade (brand, familiaal …) is weer in te delen in de categoriëen met of zonder tegenpartij. Bijvoorbeeld in brand kan je waterschade hebben door een eigen lekkende waterlei- ding, of kan het vochtprobleem via de gebuur komen. Via de polis familiaal kan je weer terecht komen in de situatie van een verkeersongeval, bijvoorbeeld als etser worden aangereden door een personenauto. Best is ons kantoor even contacteren voor de te volgen procedure. We zijn er om U bij te staan met raad en daad.

Op welke manier kan de klant aangifte doen van zijn schadegeval?

De vlotste manier is per mail en eventuele documenten zoals het aanrijdingsformulier inscannen als bijlage. Bij gebrek aan mail, kan men ook nog steeds faxen, gewoon per post iets toezenden, en in bepaalde gevallen zelfs telefonisch aangifte doen.

Welke zijn de toekomstplannen wat betreft schadebeheer?

De niet zo veraf gelegen planning bestaat eruit enerzijds dat de klant via een app op zijn smartphone of via het klantenportaal op onze website aangifte zal kunnen doen van een nieuw schadegeval, en dat aangevuld met foto’s en bijlage. Voor de verdere behandeling van zijn/haar dossier zou de klant via ons klantenportaal op onze site de stand van zijn schadedossier kunnen consulteren.

Conclusie is dat de technologie niet stil staat en kan worden ingezet voor een verbetert en vooral voor de klant een trans- parant schadebeheer. Dit in combinatie met een persoonlijke service met slechts één aanspreekpunt, kan dit voor ons kantoor enkel een pluspunt betekenen in de binding met onze klantenkring, welke ons nauw aan het hart