Is er veel gewijzigd sedert u in de branche gestart bent?

Enorm veel, in 1961 moest ikzelf op zoek naar elke nieuwe klant en met de ets. Om een idee te geven: Er zijn nu nog mensen bij ons aangesloten, waar ik in de beginperiode mijn boterhammen mocht opeten. Persoonlijk contact van mens tot mens, was toen een heel gewone zaak.

Hoezo, is dat nu anders?

Ja en nee. We werken nu niet meer regionaal, maar over gans België. Nochtans, vinden klanten uit pakweg Limburg ook dat ze een persoonlijke service krijgen. We kennen namelijk veel van onze klanten bij naam en kennen vaak de persoonlijke verzekerings- of gezinssituatie vrij goed. Dat stellen mensen op prijs. Echt thuis bij de klanten gaan, gebeurt niet meer zo vaak. Daar is het grote klantenbestand de oorzaak van. Toch trachten we toch nog persoonlijk bij alle schade-expertises te zijn.

Waarom wel bij expertises?

De meeste expertises verlopen zonder noemenswaardige problemen en krijgen de klanten de centen die ze nodig heb- ben voor de herstelling van hun schade. Het gebeurt echter ook, dat er geen vergelijk mogelijk is. We hebben in die gevallen al gemerkt, dat wij als tussenpersoon het dossier kunnen ontmijnen en een oplossing kunnen bieden waarin expert en klant elkaar kunnen vinden. En dat tot ieders tevredenheid. Dat is onze taak als makelaar: bemiddelen. En mensen laten mer- ken dat we er voor hun zijn, als de nood het hoogst is. We laten u niet zinken, is immers onze slogan!

Zijn er nog zaken gewijzigd?

Zo wat alles eigenlijk. Vroeger gebeurde alles manueel, tegenwoordig zorgen mijn zoons ervoor dat ze de digitale trein niet missen. Als ik zie wat die gasten allemaal kunnen verwezelijken met een paar drukken op hun klavier, daar moest ik soms een halve dag in de auto voor zitten. Er wordt meer structureel ge- werkt, wat een enorme tijdswinst opleverd. Daardoor kunnen we nog steeds met een beperkte ploeg, veel meer werk aan.

Een beperkte ploeg is dat niet ten nadele van de klanten?

Allerminst. We werken nauw samen en elkeen weet wel wat er gaande is bij onze klanten. Bij een kantoor met pakweg twin- tig bedienden, gaat de feedback ten koste van het persoonlijk contact en de essentie. Nochtans, moet ook ons personeelsbestand groeien. Anthony en Noa zijn daar het bewijs van.

Hoe kijk je terug op je lange carriere?

Met trots. Begonnen van nul, van niemand iets gekregen en alles met eigen handen moeten waarmaken. Als ik dan nu merk dat de derde generatie aantreed, dan is dat beslist door mijn onvermoeibare inzet in de laatste decennia. Dit is mijn nalatenschap.

En de toekomst?

Het dagelijkse beheer van onze zaak heb ik aan mijn twee zoons toevertouwd. En dat kan ik met een gerust gemoed ook doen. De zaak doet het goed, meer zelfs. Elk jaar worden de verwachtingen overtroffen. Hierdoor kan ik tegenwoordig mijn boterhammen thuis opeten (lacht).