intcOngeveer 50 jaar geleden was verzekeren vooral een bijberoep van de plaatselijke postmeester, de belastingscontroleur of de schoolleraar. Een opleiding was niet vereist en iedereen kon verzekeringen beginnen verkopen. Gelukkig is die periode verleden tijd. Verzekeringsmakelaar worden doe je niet zomaar: bij aanvang een degelijk beroepsopleiding volgen, constante jaarlijkse bijscholingen en dan zijn er nog de wettelijke verplichtingen waaraan elke professionele makelaar moet voldoen. Dit zorgt ervoor dat de sector enkel nog voor professionele mensen is bestemd. En dat is een goede zaak. Een verzekering wordt tegenwoordig niet meer verkocht. Deze wordt geadviseerd.

In mijn dagelijkse contacten met klanten en prospecten, hoor ik vaak dat ze de extra uitleg en het advies dat men krijgt bijzonder op prijs weten te stellen. Een echt neutraal en onafhankelijk advies, los van enige vooringenomenheid voor een bepaald product of verzekeringsmaatschappij, dat is het uitgangspunt. De klant op de eerste plaats: wat zijn de wensen, de verlangens, de behoeften en passen die in het financieel plan die hij of zij voor ogen heeft?

Een onafhankelijke makelaar tracht de vele puzzelstukken tot één harmonisch geheel te brengen. En dit vergt vele jaren van ervaring. Bovendien moet de makelaar ook de vinger aan de pols houden voor nieuwigheden, wijzigingen en nieuwe spelers op de markt. Anders geraakt hij hopeloos achter op de feiten. Ik maak me dan ook sterk dat een onafhankelijke verzekeringsmakelaar de enige echte goede keuze is om uw verzekeringen aan toe te vertrouwen. Een bankinstelling, een rechtstreekse verzekeraar of een verzekeringsagent gebonden aan één bepaalde verzekeringsmaatschappij, kan een klant immers niet die onafhankelijkheid bieden en niet die uitgebreide keuze aan mogelijkheden aanbieden. En evenzeer belangrijk: als de gekozen opties na een aantal jaren niet meer aan de verwachtingen voldoen, kunnen ze een nieuw en beter voorstel maken.

Mijn vader heeft al meer dan 50 jaar met verve de aanzet gegeven voor deze taak. Zijn kinderen traden in zijn sporen.  En sedert 2016 is onze jongste telg Noa Van Raemdonck, onze zaak komen versterken en zet het gedachtengoed verder. Enkel met één doel: U op de eerste plaats stellen en zorgen dat u tevreden bent en blijft.

Wenst u een grondige analyse van uw verzekeringspakket of denkt u dat de huidige oplossing niet meer aansluit bij uw verwachtingen, aarzel niet ons te contacteren. Wij maken werk van uw verzuchtingen.