DE PERFECTE AANVULLING OP UW HOSPITALISATIEDEKKING VAN UW WERKGEVER!

De toekomst ligt in uw handen !

Wat gebeurt er met uw groepsverzekering hospitalisatie wanneer u uw werkgever verlaat en u dit voordeel verliest? Wat gebeurt er met uw individuele hospitalisatiepolis van DKV wan- neer u deze moet beëindigen omdat u voor onbeperkte tijd naar het buitenland vertrekt?

Hebt u de zekerheid dat u nadien nog een hospitalisatieverzekering van hetzelfde type  zal  kunnen  afsluiten?  Zal u nieuwe wachttijden moeten doorlopen? Zal uw gezondheidstoestand een invloed hebben op uw aanvaarding? Zal de premie berekend worden op basis van de leeftijd die u bereikt hebt op het moment dat u de nieuwe hospitalisatieverzekering afsluit?

Dit zijn allemaal vragen die u zich terecht stelt. Daarom heeft DKV een wachtpolis ontwikkeld, nl. het plan Horizon. Dankzij deze waarborg, hebt u de zekerheid dat uw overgang naar, de individuele hospitalisatie-verzekering van DKV, vlot verloopt.

Veel mensen staan er niet bij stil dat op een gegeven ogenblik de hospitalisatie via de werkgever ooit stopt. Dit kan vele reden hebben: u neemt zelf ontslag, maar de nieuwe werkgever biedt geen hospitalisatie aan, uw werkgever gaat in faling, u wordt langdurig ziek, u krijgt uw ontslag … Of u gaat gewoon op pensioen.

Op dat moment hebt u geen hospitalisatiedekking meer en moet uzelf eentje onderschrijven. Het aanbod is groot, de dekkingen niet overal even uitgebreid en de prijsverschillen zijn erg uiteenlopend.

Wenst u een van de beste dekkingen op de markt, kan u best kiezen voor een individueel contract bij DKV. De verzekeraar die bekend staat om haar ruime dekkingen, staat echter ook bekend voor aanzienlijke premies. De aansluitleeftijd is hierin een belangrijk gegeven: hoe ouder, hoe duurder.

Moet het dan gezegd dat wachten tot uw pensioenleeftijd, de groepspolis via de werkgever  voor  u  wegvalt en u vervolgens een individueel contract aangaat, dat dit handen vol geld zal kosten?

Om die reden biedt DKV een horizonplan aan: de instapleeftijd op dit plan, zal de tariefleeftijd bepalen van uw eigenlijk toekomstige contract. Voorbeeld: u stapt in op 30 jaar, dan zal het tarief in de toekomst (nadat uw groeps- polis stopt voor u) op een leeftijd van een 30-jarige worden berekend, i.p.v. uw op dat moment bereikte leeftijd. Dat scheelt enorm in premie.

Maar dat is niet alles!

De medische vragenlijst wordt ingevuld bij aanvang van de wachtpolis, het horizonplan en niet meer bij de omschakeling naar een individueel contract.

Doet u niets en wacht u tot de groepspolis stopt?

Geen goed idee, uw premie zal aanzienlijk duurder zijn en mogelijks wor- den er medische uitsluitingen voor- zien in uw polis, omdat je tijdens het ouder worden, mogelijks al een aantal keren gehospitaliseerd werd.

Wanneer je het horizonplan van DKV neemt, doet u een voorfinanciering (tegen een competitieve premie) om uw toekomstige premie betaalbaar te houden en vermijd u medische uitslui- tingen in uw toekomstige hospitalisatieverzekering.

Een echte aanrader!