Van bistro tot sterrenrestaurant, van lokale kleinhandel tot groothandel en van kleine fabrikant tot grote producent. Elk hebben ze hun eigen behoef- ten, noden en wensen. Zeker op het vlak van verzekeringen.

Daarom verdienen ze een aparte aan- pak. Voor elk van deze doelgroepen heeft Fidea een uitstekend verzekeringsaanbod.

STANDAARD KAN DE TRIGOON CLIËNT GENIETEN VAN VOLGENDE VOORDELEN:

  • Gratis gespreide premiebetaling
  • Gratis expertise voor de handelszaken in brand
  • Eén aanspreekpunt voor alle polissen in het bundel
  • Service en kennis van het Trigoonteam
  • Assugram: nooit over- of onderverzekerd
  • Alle polissen gebundeld in één overzichtelijke poliskaft
  • De cliënt maakt bovendien kans op een premieristorno, volgens de polisvoorwaarden van Fidea.

Daarnaast heeft Fidea per doel­ groep bijkomende voordelen ont­ wikkeld

Om haar cliënten  extra  in  de  wat-  ten te leggen, biedt Fidea voor elk  van de 4 doelgroepen (Restaurants, Producenten, Groothandel en Klein- handel) de sterkste premies. Boven- dien ontwikkelde Fidea bijkomende voordelen op maat van de klant.

En maken rendabele cliënten kans op een ristorno

U leest het goed. Wanneer een cliënt schadevrij blijft, krijgt hij van Fidea een stuk van zijn premie terugbetaald. Dat is mooi meegenomen voor elke ondernemer.

Hebt u vragen hierover?

Neem dan zeker contact op met ons kantoor. Wij adviseren u graag over de acceptatiemogelijkheden en -voor waarden.