Meermaals verkozen door de Decavi­jury tot Beste Bijstandscontract op de markt!

Bijstand Personen (Wereldwijd)

 • onbeperkte medische kosten in het buitenland
 • medische nabehandelingskosten in België tot € 6 250, na ongeval in het buitenland
 • onbeperkte repatriëringskosten
 • verlenging of verbetering van verblijf om medische redenen
 • vervroegde terugkeer bij overlijden of ernstige ziekte van familielid
 • bijstand bij overlijden en psychologische bijstand
 • opsporings- en reddingskosten tot € 6 250
 • terugbetaling skipas tot € 125
 • vergoeding van € 50/dag in geval van hospitalisatie
 • terugbetaling van sportmateriaal & activiteiten in geval van repatriëring of hospitalisatie
 • bijstand in geval van diefstal of verlies van reisgoed, reis- of identiteitsdocumenten
 • dekking voorafbestaande ziektes mits één maand stabiliteit

Bijstand Voertuigen (Europa)

 • tussenkomst vanaf uw woonplaats
 • geen leeftijdsbeperking van het voertuig
 • 2e voertuig gratis meeverzekerd
 • pechverhelping, sleepdienst
 • repatriëring van het voertuig en verzekerde passagiers
 • vervangwagen: 5 dagen in België en 10 dagen in het buitenland
 • vervangwagen in geval van diefstal: max. 30 dagen
 • verzenden van wisselstukken
 • juridische bijstand
 • caravan en aanhangwagen gratis meeverzekerd
 • geldreserve tot € 2 500 in geval van onvoorziene uitgaven in het buitenland
 • bijstand aan huisdieren
 • bijstand bij taalproblemen

Kapitaal Reisongevallen

 • tot € 12 500 per persoon bij overlijden en blijvende invaliditeit

Compensatiereis

 • schadevergoeding van uw reis ten belope van maximum

€ 2 000 in geval van repatriëring

Home Assistance

 • bijstand bij schade aan de woning
 • bijstand bij dringende hospitalisatie in geval van ziekte of ongeval in België
 • kosten van een slotenmaker (max. € 100)
 • informatieverstrekking

Annuleringsverzekering

 • terugbetaling van de annulerings- of wijzigingskosten van de reis tot € 2 000
 • per persoon en per schadegeval, in geval van
 • ziekte, ongeval, overlijden van de verzekerde, partner, familielid, reisgezel
 • schade aan de woning
 • onverwacht uit woning gezet
 • ontslag
 • echtscheiding of feitelijke scheiding
 • diefstal van identiteitsdocumenten of visum, weigering van visum
 • orgaantransplantatie …
 • verzekerde reizen: alle typen reizen, met inbegrip van de

zakenreizen

Reisgoed / bagageverzekering

 • vergoeding tot € 2 000 in geval van diefstal, beschadiging of laattijdige overhandiging vanwege het openbaar vervoer
 • tussenkomst voor de strikt noodzakelijke aankopen tot € 500
 • vergoeding van waardevolle voorwerpen (50%) eveneens GSM en draagbare computer
Premie / jaar individueel Gezin individueel Gezin
World Gold Protection met Annulering € 285 € 350
Vanaf het 3de voertuig € 60 / bijkomend voertuig / jaar
Vanaf de 4de opéénvolgende maand in het buitenland € 40 / bijkomende maand / contract
Dekking natuurrampen, staking en terrorisme € 8 / persoon / reis